• Projekti v organizacijah. Izhodiščna definicija projekta in vrste projektov. Pregled osnovnih karakteristik projektov. Povezanost strategij in projektov. Oblikovanje ciljev in namenov projekta. Življenjski cikel projekta. • Projektni menedžment. Opredelitev projektnega menedžmenta. Prilagodljivi modeli projektnega menedžmenta. • Snovanje projektov. Inovacije in projekti. Projekti v inovacijskem procesu. Projekti inovacije proizvodov in storitev. Od pobude do predloga projekta. Kriteriji izbora projektov. • Planiranje projektov. Planiranje časa, stroškov, ljudi, tveganj. Členitev projekta (PBS in WBS). Mrežno planiranje. Obremenitve in izravnavanje obremenitev izvajalcev. Modeli organiziranja projektov. Projektno usmerjeni poslovni procesi. • Organiziranje in izvedba projektov. Organizacijske strukture in projekti (projekti v matrični, funkcijski in projektni organizaciji). Organizacija izvajalcev projekta (OBS in RBS). Metode matričnega razčlenjevanja projektnega vodenja. • Vodenje projektov. Projektni menedžer in načela vodenja in izvajanja projektov. Projektni timi. Dinamičnost projektnega vodenja. Obvladovanje vplivnežev in menedžment tveganj. • Kontroliranje projektov in konec projekta. (administrativni konec projekta in konec opravil). • Projektna administracija. Projektni informacijski sistem. Projektna dokumentacija. • Praktični pristop. Projektni menedžment v gospodarstvu, upravi in neprofitnih organizacijah. Mednarodni projektni menedžment. Postopki prijave projektov za koriščenje sredstev.

VSEBINA

 • Razumevanje pojma strateško planiranje;
 • Koncepti in politike strateškega planiranja;
 • Osnove teorije planiranja;
 • Organizacije in procesi strateškega planiranja;
 • Analiza zunanjega in notranjega okolja;
 • SWOT analiza v funkciji strateškega planiranja;
 • Oblikovanje strateških ciljev;
 • Različne strategije podjetij;
 • Uresničevanje in kontrola postavljenih strategij;
 • Področja strateškega planiranja;
 • Organizacija in celovita izvedba procesa strateškega planiranja.