Splošne zadeve referata, ki niso vezane na URNIKE
Vabila na različne dogodke, objava prostih delovnih mest,…
Vsebine vezane na spletne učilnice. 

Splošne zadeve projektne pisarne, ki niso vezane na MOBILNOST in PROJEKTNO DELO.