Splošne zadeve referata, ki niso vezane na URNIKE
Vabila na različne dogodke, objava prostih delovnih mest,…

Splošne zadeve projektne pisarne, ki niso vezane na MOBILNOST in PROJEKTNO DELO.Vsebine vezane na spletne učilnice.