Samostojna priprava na diferencialne izpite

Dobrodošli na Fakulteti za uporabne družbene študije!

Kandidati/-ke, ki se želijo vpisati v drugostopenjski magistrski študijski program Psihosocialno svetovanje in je njihova zaključena izobrazba z drugih strokovnih področij, morajo pred vpisom opraviti določene diferencialne izpite.

V ta namen vam v nadaljevanju podajamo vse potrebne informacije in gradiva (posnetke predavanj) za samostojno pripravo na diferencialne izpite.

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov: referat@fuds.si ali pokličite na tel.št. 05 333 00 80 / 05 907 34 61

1.     Kako se prijaviti na diferencialne izpite?

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail.

2.     Izpitni roki

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

·        določeni in v naprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti

·        NOVO!

Diferencialne izpite boste lahko opravljali tudi v drugi polovici meseca septembra

3. Cena diferencialnega izpita 

Diferencialni izpiti so dodatno plačljivi, in sicer je cena posamičnega diferencialnega izpita 150,00 €.

V ceno diferencialnega izpita je všteto trikratno opravljanje izpita.

4. Možnost priznavanja diferencialnih izpitov

Če želite, da se vam diferencialni izpiti priznajo, morate oddati Prošnjo za priznavanje izpitov

Prošnjo najdete na:  http://www.fuds.si/sl/obrazci. Prošnjo izpolnite in pošljite po navadni pošti na sedež fakultete ali na e-naslov:  referat@fuds.si

5. Gradiva, navodila in posnetki predavanj

Gradiva, navodila in posnetki predavanj za samostojno pripravo na diferencialne izpite, ki so vam bili določeni ob vpisu so objavljeni na dnu strani.