Samostojna priprava na diferencialne izpite

Dobrodošli na Fakulteti za uporabne družbene študije!

Kandidati/-ke, ki se želijo vpisati v drugostopenjski magistrski študijski program Psihosocialno svetovanje in je njihova zaključena izobrazba z drugih strokovnih področij, morajo pred vpisom opraviti določene diferencialne izpite.

V ta namen vam v nadaljevanju podajamo vse potrebne informacije in gradiva (posnetke predavanj) za samostojno pripravo na diferencialne izpite.

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov: referat@fuds.si ali pokličite na tel.št. 05 333 00 80 / 05 907 34 61

1.     Kako se prijaviti na diferencialne izpite?

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail.

2.     Izpitni roki

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

·        določeni in v naprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti

·        NOVO!

Diferencialne izpite boste lahko opravljali tudi v drugi polovici meseca septembra

3. Cena diferencialnega izpita 

Diferencialni izpiti so dodatno plačljivi, in sicer je cena posamičnega diferencialnega izpita 169,00 €.

V ceno diferencialnega izpita je všteto trikratno opravljanje izpita.

4. Možnost priznavanja diferencialnih izpitov

Če želite, da se vam diferencialni izpiti priznajo, morate oddati Prošnjo za priznavanje izpitov

Prošnjo najdete v Moodlu pod "Obrazci za študij". Postopek priznavanja je opisan na povezavi.

5. Gradiva, navodila in posnetki predavanj

Gradiva, navodila in posnetki predavanj za samostojno pripravo na diferencialne izpite, ki so vam bili določeni ob vpisu so objavljeni na dnu strani.