Spoznavanje ključne psihosocialne problematike oz. tveganj in osnov psihosocialnega svetovanja ter splošnih temeljnih znanj svetovalca v odnosu do svetovanca.