Obravnava konformnosti in deviantnosti z vidika različnih teoretskih pespektiv. Oblike pomoči v procesu skupnostnega delovanja, vzajemne soodvisnosti posameznika in družbenosti ter družbenih odnosih v skupnosti, razvijanje občutljivosti za raznolikost in družbene neenakosti v skupnosti.