DIFERENCIALNI IZPITI – 1. STOPNJA
  • Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode na 1. stopnji, morajo diferencialne izpite opraviti do vpisa v višji letnik.
  • Po prejemu prijave  bodo prejeli povabilo na vpis in obvestilo o diferencialnih izpitih. 
  • Diferencialni izpiti so navedeni pod opisi posameznih programov.

DIFERENCIALNI IZPITI – 2. STOPNJA
  • Kandidati/-ke, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe in izhajajo iz drugih strokovnih področjih, morajo diferencialne izpite opraviti PRED VPISOM.